Om oss

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) är en frivillig försvarsorganisation som funnits i sin nuvarande form sedan 2008. Vi organiserar ca 400 ingenjörer, arkitekter, konsulter, specialister och entreprenörer  verksamma med byggnation och infrastruktur vilka är spridda över landet.

Vi rekryterar och utbildar personal till både militär och civil befattningar inom totalförsvaret. IIR fungerar som kompetenspool dit civila och militära organisationer eller myndigheter kan vända sig för att knyta till sig personal till totalförsvarsuppgifter.

Som medlem i föreningen får du ett unikt kontaktnät inom bygg, anläggning och infrastruktur. Genom de befattningar vi förmedlar har du också möjlighet att göra en insats för samhället och totalförsvaret.