Om oss

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) är en frivillig försvarsorganisation som funnits i sin nuvarande form sedan 2008. Vi organiserar ca 400 ingenjörer, arkitekter, konsulter, specialister och entreprenörer  verksamma med byggnation och infrastruktur spridda över landet.

Vi rekryterar och utbildar personal till både militär och civil befattningar inom totalförsvaret. IIR fungerar som kompetenspool dit civila och militära organisationer eller myndigheter kan vända sig för att få personal med efterfrågad kompetensprofil.