Befattningar

Vi tillsätter flera befattningar inom såväl civilt som militärt försvar.

Fältarbetsbefäl

Flygfältsingenjör

Banreppluton

Kontaktperson civila myndigheter