Bli medlem

Är du ingenjör och vet med dig att du kan göra nytta internationellt eller nationellt, civilt eller militärt, bli medlem!

Våra medlemmar är till största delen yrkesverksamma inom byggbranschen inom en mängd olika befattningar men vi behöver även ingenjörer inom andra sektorer som t.ex. el-tele, data, VVS, maskin, kemi m.m. Vi kan ge dig bra utbildning utifrån din kompetens och dina intressen. Du får även del av vår ledarutbildning som är mycket eftertraktad även civilt.