Covid-19

Vi uppmanar alla våra medlemmar att ta del av den information som publiceras av Folkhälsomyndigheten och att följa de råd som finns på deras hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Mer information finns även på www.krisinformation.se och på telefon 113 13.

Alla kan hjälpa till och allas bidrag behövs

Vi uppmuntrar dig som är medlem i Insatsingenjörernas Riksförbund att aktivt hjälpa till i denna svåra tid. Det kommer säkerligen att behövas hjälp inom många samhällsfunktioner inom den närmaste framtiden.

När det gäller civila insatser så har Frivilligorganisationerna upprättat en samordningsfunktion dit Länsstyrelser, Regioner och kommuner kan vända sig om de har behov av hjälp. De Frivilligorganisationer som idag i stor utsträckning är ianspråktagna är Civilförsvarsförbundet och Röda korset. Samordningsfunktionen drivs genom Försvarsutbildarnas försorg och Insatsingenjörernas kontaktpersoner vid behov av hjälp inom våra kompetensområden är Stefan Magnusson och Hans Olenäs. Om vi skulle få en förfrågan om hjälp kommer vi att skickas ut personliga förfrågningar till er medlemmar.

Nedan har vi listat ett antal sätt som du kan bidra på

  • Kan du hjälpa till och handla till dem över 70 år som sitter i karantän, hjälpa till med rastning av hund eller andra sysslor som behövs. Via FRG-grupper (finns i 155 kommuner) och via Röda Korset (har detta uppdrag för dessa uppdrag i de övriga kommunerna) kan du anmäla intresse för att hjälpa till.
  • Röda Korset söker frivilliga i Bjuv, Luleå, Varberg, Linköping, Umeå, Lund, Östersund, Göteborg, Skellefteå, Örebro, Gotland, Helsingborg, Växjö och Nacka. Fler kan ha tillkommit så läs mer här
  • Hjälp till i din lokala frivilliga resursgrupp (FRG). Här är listan över alla FRG.
  • Stockholm läns landsting söker sjukvårdspersonal. I måndags (30 mars) pausade landstinget intresseanmälningarna då 6 500 personer har anmält sig och de behöver titta igenom vilka resurser de behöver. Läs mer här
  • Västra Götalandsregionen söker sjukvårdspersonal och servicepersonal (Lokalvårdare, kock, måltidspersonal, patientvaktmästare, dörrvärd eller annat). Läs mer här
  • Om du har sjukvårdsutbildning och kan hjälpa till inom sjukvården och inte bor i Stockholm eller Västra Götaland så kontakta ditt närmaste sjukhus eller vårdcentral.
  • Ring och prata med vänner, bekanta och medlemmar inom Insatsingenjörerna som du tror sitter i karantän och som kan behöva någon att prata med. Ett samtal kan betyda mycket nu när många människor är isolerade.

Kontaktuppgifter till de tre samordningsfunktionerna för frivilligstöd:

Kommuner med FRG: 

Civilförsvarsförbundets nationella samordning• Telefonnummer: 08-629 63 61• Mejladress: frg@civil.se

Kommuner utan FRG:

Svenska Röda Korsets nationella samordning• Telefonnummer: 0771–19 95 00• Mejladress: info@redcross.se

Myndigheter och regioner: 

Samordningsfunktionen för de frivilliga försvarsorganisationerna• Telefonnummer: 070-2148670• Mejladress: ffo.samordning@forsvarsutbildarna.se