Om oss

Om IIR:

IIR är en frivillig försvarsorganisation.

Vi är ca 400 medlemmar verksamma framförallt inom bygg och anläggningsbranschen. Våra medlemmar är ingenjörer i entreprenad-och konsultföretag men också inom den offentliga sektorn. Hos oss finns även specialister inom alla typer av infrastruktur.

Hos oss finns även en bredd av specialister från olika närliggande verksamhetsgrenar.

Organisationer och myndigheter kan vända sig till IIR för att nå engagerad personal med rätt kompetens, oavsett om det gäller militär eller civil verksamhet eller nationella/internationella uppdrag

Vi utbildar inom våra områden, kolla vår kursplan.

Se vår kursplan

Kontakta oss gärna !

Insatsingenjörenas riksförbund (IIR) hette tidigare Flygfältsingenjörsföreningen (FIFF), namnbytet skedde vid årsskiftet 2007/2008
På varje flygbas, i Bas 60 – 90 systemet, fanns ett Flygfältsarbetskompani, vilket leddes av medlemmar ur Flygfältsingenjörsföreningarna

I arbetsuppgifter ingick bland annat allt underhåll av flygbanor och körvägar, skadebedömning och återställning efter bombanfall eller dylikt (inkl minröjning), ansvar för att inflygningsstråken m m uppfyllde gällande regler och krav, nybyggnad av körvägar, iordningställande av grupperingsplatser, sprängningsarbeten m m.

 

För Försvarsmaktens räkning har vi från år 2001 t o m 2007 haft omfattande utbildningsuppdrag i Estland, Lettland och Litauen, föranledd av att FM-Log sänt stora mängder överbliven materiel till Baltikum

 

2007 fick IIR huvudmannaskapet för fältarbeten inom frivilligorganisationerna.