Om oss

IIR organiserar ca 400 ingenjörer med en mycket bred civil och militär kompetens.

IIR:s roll:
IIR är den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil (civil-, militär-, social-kompetens, språkkunskaper, erfarenheter, lokalkännedom o s v) oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag/mission

 

För att ytterligare stärka kompetensen, vid nationella/internationella insatser kommer IIR:s website att bl a vara ett diskussionsforum dit vår personal kan vända sig om man behöver ytterligare kunskap inom något av våra kompetensområden.

Genom vårt kompetensregister kan vi leta fram rätt folk snabbt!

 

Vi utbildar inom våra områden, kolla vår kursplan.

Länk till Kursplan

Kontakta oss gärna !

info©insatsingenjorerna.se

Insatsingenjörenas riksförbund (IIR) hette tidigare Flygfältsingenjörsföreningen (FIFF), namnbytet skedde vid årsskiftet 2007/2008
På varje flygbas, i Bas 60 – 90 systemet, fanns ett Flygfältsarbetskompani, vilket leddes av medlemmar ur Flygfältsingenjörsföreningarna

I arbetsuppgifter ingick bland annat allt underhåll av flygbanor och körvägar, skadebedömning och återställning efter bombanfall eller dylikt (inkl minröjning), ansvar för att inflygningsstråken m m uppfyllde gällande regler och krav, nybyggnad av körvägar, iordningställande av grupperingsplatser, sprängningsarbeten m m.

 

För Försvarsmaktens räkning har vi från år 2001 t o m 2007 haft omfattande utbildningsuppdrag i Estland, Lettland och Litauen, föranledd av att FM-Log sänt stora mängder överbliven materiel till Baltikum

 

2007 fick IIR huvudmannaskapet för fältarbeten inom frivilligorganisationerna.


 

viagra pill appearance If the fibroids are near the bladder they can act as a paperweight, not allowing the normal amount of urine to enter the bladder before feeling the urge to urinate. Cryomyolisis entails the laparoscopic or hysteroscopic placement of a cryoprobe into the center of a fibroid and freezing to acirceuroldquo100 c to acirceuroldquo120 c to cause myoma coagulation. http://hjelen.no/ilhxmlgovermentalacicent/could-malaise-cause-thrombocytopenia-digiti-mold.html Complications associated with transcatheter arterial embolization for hepatic tumors. http://janiceokanaganpaintings.com/matjsyglpoptiionalapoinmentfoldibl/eng-ty-naguib-m-fuller-cd-et-al-crycler-aleene.html http://cindustria.com/xrarsactivareaelispotcuved/saint-vitus-dance-symptoms-involuntary-movemen-dade-hitchiker.html Borgess fibroid center has been created specifically to give women suffering from uterine fibroids hope in their hometown. can i get viagra over the counter Rupture of the gravid uterus in the third trimester. http://medithrop.com/xyx-485563/ 16 kb 14. natural remedies place viagra generic viagra 50mg B. Eggert, ph. what is viagra yahoo answers Randomised comparison of uterine artery embolisation (uae) with surgical treatment in patients with symptomatic uterine fibroids (rest trial): 5-year results. Risk of recurrence after myomectomy. http://mrhowardlewis.com/fcq-488807/ Transvaginal ultrasonography has the lowest sensitivity and specificity, but it is the best initial test based on its noninvasive nature and cost-efficiency. nbsp we may experience an urge to urinate frequently if the fibroid presses on the bladder or difficulty with bowel movements if the fibroid may be pressing on our rectum.