Covid-19

Vi uppmanar alla våra medlemmar att ta del av den information som publiceras av Folkhälsomyndigheten och att följa de råd som finns på deras hemsida.

Mer information finns även på krisinformation och på telefon 113 13.

Alla kan hjälpa till och allas bidrag behövs

Vi uppmuntrar dig som är medlem i Insatsingenjörernas Riksförbund att aktivt hjälpa till i denna svåra tid. Det kommer säkerligen att behövas hjälp inom många samhällsfunktioner inom den närmaste framtiden.

När det gäller civila insatser så har Frivilligorganisationerna upprättat en samordningsfunktion dit Länsstyrelser, Regioner och kommuner kan vända sig om de har behov av hjälp. De Frivilligorganisationer som idag i stor utsträckning är ianspråktagna är Civilförsvarsförbundet och Röda korset. Samordningsfunktionen drivs genom Försvarsutbildarnas försorg och Insatsingenjörernas kontaktpersoner vid behov av hjälp inom våra kompetensområden är Stefan Magnusson och Hans Olenäs. Om vi skulle få en förfrågan om hjälp kommer vi att skickas ut personliga förfrågningar till er medlemmar.

Kontaktuppgifter till de tre samordningsfunktionerna för frivilligstöd

Kommuner med FRG: 

Civilförsvarsförbundets nationella samordning• Telefonnummer: 08-629 63 61• Mejladress: frg@civil.se

Kommuner utan FRG:

Svenska Röda Korsets nationella samordning• Telefonnummer: 0771–19 95 00• Mejladress: info@redcross.se

Myndigheter och regioner: 

Samordningsfunktionen för de frivilliga försvarsorganisationerna• Telefonnummer: 070-2148670• Mejladress: ffo.samordning@forsvarsutbildarna.se