Internationella insatser

Inom detta område finns inga fasta befattningar men vid behov hos våra uppdragsgivare förmedlas kontakter. Uppdragen har bland annat handlat om att bygga camp vid försvarsmaktens insatser.