Kontaktperson civila myndigheter

Insatsingenjörernas riksförbunds kontaktpersoner mot civila myndigheter samverkar med olika civila aktörer, främst länsstyrelserna och MSB, för att den samlade kompetensen inom förbundet på bästa sätt ska kunna tas tillvara inom totalförsvaret eller vid en kris.

Som kontaktperson mot civila myndigheter samverkar du med olika aktörer såväl före som under en kris för att kompetensen inom Insatsingenjörernas riksförbund på bästa sätt ska kunna nyttjas.

Före en kris handlar arbetet främst om att, i samverkan med olika civila aktörer (i nuläget främst länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB), planera för hur medlemmar i Insatsingenjörernas riksförbund kan bidra med sin kompetens inom ramen för totalförsvaret eller vid en kris i samhället.

Under en allvarlig samhällsstörning eller en kris är kontaktpersonernas uppgift att stödja de inriktnings- och samordningsfunktioner (ISF) som upprättas eller ingå i en frivillig resursgrupp (FRG). Detta sker genom att kontaktpersonerna bidrar med sin egen expertis inom infrastruktur och samhällsbyggnad men även genom att kontaktpersonerna kan nyttja det kontaktnät som IIR utgör för att få tag på andra personer vars kompetens kan vara till nytta i hanteringen av krisen.

Mer information om frivilliga resursgrupper (FRG) finns på MSB:s webbplats: Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Vid intresse kontakta krisberedskap@insatsingenjorerna.se

Utbildning i att genomföra skyddsanalys och funktionskontroll på en bergrumsanläggning

Uppdaterad 2022-11-22.