Kontaktperson civila myndigheter

Befattningen är ett stöd i civila myndigheters inriktnings och samordningsfunktion (ISF) eller motsvarande. Som kontaktperson ska du både kunna agera som expert inom infrastruktur och samhällsbyggnad samt använda det kontaktnät som föreningen utgör.

Vid intresse kontakta krisberedskap@insatsingenjorerna.se

Skyddsanalys och funktionskontroll