Rikshemvärnschefens dagorder 2023-02-07

Frivilliga!

Rikshemvärnschefens första dagorder för året har idag fastställts och distribuerats i linjen. Dagordern informerar och ger inriktning för Stridskraften Hemvärns genomförande av Operation INTERFLEX i Storbritannien.

Operation INTERFLEX är den militära grundutbildning av Ukrainska medborgare som genomförs i Storbritannien. Grundutbildningen genomförs i 6 veckor och kan beskrivas som en förlängd och fördjupad GU-F. Rikshemvärnsstaben bereder just nu tilläggsuppdrag och order för genomförandet och vi hoppas få ut detta i nästa vecka. Alla ingångsvärden är just nu inte klara bland annat anställningsform för frivilliga och förmåner samt lön.

Arbetsläget just nu indikerar på att det är 8 genomförande per år vilket om det fastställes innebär att vi ansvarar för 4 genomförande fom i sommar under 2023. Det innebär en stor kraftansträngning och betyder i princip att det åtgår närmare 100 ÅAK givet att det åtgår ca 35-45 individer för varje genomförande och att dessa genomför vart annat genomförande samt återhämtar däremellan. Vår ambition är att insatsen ska genomföras av fast anställd personal och frivilliga tillsammans. Det innebär att vi kommer att påbörja ett rekryteringsarbete där samtliga MR och FFO måste stödja med frivilliga och anställda.

Samtidigt som insatsen är krävande och viktig kommer det också att innebära att de som inte deltar i den utan fortsätter att verka här hemma i Sverige också kommer att påverkas. Vi som är kvar måste ta ett större ansvar och ersätta de som under sommaren och hösten inte kan göra det enligt plan. Insatsen är viktig för Ukrainas överlevnad och att vi tillsammans står upp för internationell rätt och alla länders absoluta rätt att själva bestämma över sitt styrelsesätt och demokratiska utveckling. Vår kraftansträngning och de frivilliga krafterna är viktigare än någonsin. Tillsammans kommer vi att lösa de utmaningar vi står inför.

Överste Peter Öberg
Chef Rikshemvärnsstaben

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar

God jul och gott nytt år

Vi från Insatsingenjörernas styrelse önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År. Vi ser fram emot att träffas under nästa år.

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar

Överbefälhavarens julhälsning

Överbefälhavarens julhälsning i pdf-format kan laddas ned här.

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar

Mötesplats samhällssäkerhet 21-22 mars 2023

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige. Den 21-22 mars 2023 förs yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer sammanför att samverka på Kistamässan. Tillsammans för ett säkrare Sverige.

Läs mer på www.samhallssakerhet.se.

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar