Välkommen till Insatsingenjörernas riksförbund

Insatsingenjörernas riksförbunds heraldiska vapen.

Roligt att din kompetensprofil matchar Insatsingenjörerna. Vi är en frivillig försvarsorganisation med cirka 500 medlemmar. Vår målsättning är att vidareutbilda personer som redan har djupa kunskaper inom byggnation, anläggning eller infrastruktur så att kunskaperna kan komma till nytta i samhället vid olyckor, kriser och krig.

För nuvarande utbildar vi för tre olika roller, beroende på om du har redan har genomfört en militär grundutbildning/värnplikt sedan tidigare eller om du är intresserad av att hjälpa till inom det civila försvaret:

Hemvärnsbefattning

Du som har genomfört grundläggande militär utbildning eller värnplikt kan genom att gå Insatsingenjörernas kurser vidareutbilda dig för att ingå som fältarbetsbefäl och stridsledare i en hemvärnsbataljonstab.

Befattning i Flygvapnet

Om du inte redan har genomfört en grundläggande militär utbildning eller värnplikt kan du genom att gå Insatsingenjörernas kurser och sedan komplettera med ”grundläggande utbildning för frivilliga (GUF)” söka till en av Flygvapnets befattningar som flygfältsingenjör.

Civil befattning

För dig som inte är intresserad av en militär befattning så kan du utbilda dig för att bli kontaktperson mot olika civila myndigheter, främst länsstyrelser. De civila befattningarna är just nu under utveckling tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra civila aktörer. Det senaste året har intresset för vår kompetens hos olika civila aktörer ökat och vi kan på sikt se ett ökat behov av ingenjörer som engagerar sig för att stödja civila aktörer i händelse av kriser och krig.

Uppdaterad senast 2023-10-08