Om oss

Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer och har funnits i sin nuvarande form sedan 2008. Föreningen organiserar sammanlagt cirka 500 ingenjörer, arkitekter, konsulter, specialister och entreprenörer som verksamma inom bland annat byggnation och infrastruktur i olika delar av landet.

Insatsingenjörerna bidrar till ett säkrare Sverige genom att rekrytera och vidareutbilda personal till såväl militära som civila befattningar inom totalförsvaret och den svenska krisberedskapen. Föreningen fungerar som en kompetenspool dit Försvarsmakten och civila aktörer kan vända sig för att knyta till sig personal med sådan specifik ingenjörskompetens som behövs för att lösa vissa totalförsvarsuppgifter.

Som medlem i Insatsingenjörernas riksförbund får du

  • tillgång till ett unikt kontaktnät inom bygg, anläggning och infrastruktur
  • möjlighet att gå de kurser som föreningen arrangerar, men även möjlighet att gå kurser som andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar (se www.frivilligutbildning.se)
  • möjlighet att göra en viktig insats för samhället och totalförsvaret genom de befattningar som föreningen förmedlar.

Uppdaterad 2024-03-04.