Kurskatalog

Insatsingenjörernas kurskatalog finns nu tillgänglig i pdf-format för nedladdning.

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar

Problem med kursinbjudningar

Det har kommit till vår kännedom att vissa e-postleverantörer ibland klassar utskick från vårt medlemssystem som skräppost. Utskick med inbjudningar till kurserna Fältarbeten, steg 2 och Fältarbeten, steg 3 gjordes i helgen vecka 409. Om ni inte fått utskicken kontrollera skräpposten. /Förbundsstyrelsen

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar

MSB söker byggnadsingenjörer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) söker byggnadsingenjörer till förstärkningsresursen sök och räddning. Om du, vid sidan av ditt ordinarie arbete, är intresserad av att arbeta operativt samt stödja den svenska krisberedskapen och totalförsvaret kan detta vara en roll som passar dig.

Läs mer om tjänsten på MSB:s webbplats. För att söka tjänsten behöver du skapa en profil på ”My pages”.

Mer information om MSB:s insatsverksamhet och om pågående rekryteringar till insatsverksamheten finns på Pågående rekryteringar insatsverksamheten (msb.se).

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar

Årsmöte och seminarie i Visby

Insatsingenjörernas riksförbund genomförde 20-21 april årsmöte med tillhörande seminarie i Visby.

Studiebesök på P 18

I samband med årsmötet genomfördes ett studiebesök vid Gotlands regemente (P 18), där representanter för P 18 och Fortifikationsverket berättade om de byggnationer som genomförts vid regementet och den fortsatta utbyggnaden av regementet.

Studiebesök vid Gotlands regemente, P 18 (Foto: Johan Öhrman, P 18).

Seminarie

Seminariet innehöll tre programpunkter:

Mikael Christoffersson (C FST StödE INFRA) höll ett upplysande föredrag om Försvarsmakten idag och i framtiden. Utifrån ett insatsingenjörsperspektiv var det särskilt intressant att lyssna till hur Försvarsmakten tänker kring den utbyggnad av infrastrukturen som krävs när Försvarsmakten växer.

Anna Gustavsson och Johan Rosenfeldt från MSB höll ett intressant föredrag om möjligheterna att bli en del av det civila försvaret genom att söka till MSB:s pool med insatspersonal.

Slutligen höll Jan Ullgren ett mycket gripande föredrag om förhållandena i Gammalsvenskby i Ukraina och hur han med minibuss transporterat mediciner, batterier och andra bristvaror till de boende där.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 20 april 2023 och omfattade bland annat val av förbundsstyrelse för 2023. Styrelsen består av:

Lars-Åke Thidevall (ordförande, kontaktperson flygvapenbefattningar)
Stefan Magnusson (vice ordförande, kontaktperson civila befattningar)
Christer Stensson (sekreterare, kontaktperson internationella insatser)
Claes Levin (kassör)
Christer Nordlund (medlemsansvarig)
Sebastian Fredriksson (utbildningsansvarig)
Johan Stålhammar (kontaktperson Hemvärn)
Johan Nordström (kommunikationsansvarig och biträdande utbildningsansvarig)

Den nya styrelsen tackar medlemmarna för förtroendet och vill samtidigt passa på att tacka tidigare styrelsemedlemmar som nu lämnat styrelsen för det arbete de utfört.

Publicerat i Insatsingenjörerna | Lämna en kommentar