Kurser

Nedan listas de utbildningar som genomförs varje år inom IIR. Utbildningarna är ett krav för befattningar inom Försvarsmakten men även öppna för deltagare utanför föreningen.

Fältarbetsbefäl 1 Grunder, teori och taktik, fältarbeten för skydd, rörlighet och överlevnad. Denna utbildning kräver utbildningsavtal hos Försvarsmakten. Preliminiärt V22

Fältarbetsbefäl 2 Praktik med minor, lätta befästningar, broar och sprängning. Denna utbildning kräver utbildningsavtal hos Försvarsmakten. Vecka 29 i Ravlunda

Stabsmedlem bataljonsstab HV & Flygvapnet Grunder i stabsarbete och orderframtagande, sök via din utbildningsgrupp, men meddela gärna kursanmalan.

Personlig färdighet Vapenhantering, sjukvård och CBRN, Preliminärt V26

Skyddsteknik Fysik/beräkningar kring vapenverkan och metoder för skydd, Preliminärt 4 till 6 februari

Flygbas grunder Hur fungerar en modern flygbas inkl. Airside- utbildning, det vill säga utbildning för att få vistas nära landningsbana. Preliminärt april

Ansökan och frågor: kursanmalan at insatsingenjorerna.se