Kurser

Insatsingenjörernas riksförbund genomför varje år ett antal utbildningar för att medlemmarna ska kunna placeras på olika befattningar inom totalförsvaret. Vissa utbildningar är krav för befattningar inom Försvarsmakten medan andra är öppna även för deltagare utanför föreningen.

Skyddsteknik

Kursen i skyddsteknik är grundkursen för alla medlemmar. Kursen tar upp fysik och beräkningar kring vapenverkan och olika metoder för att skydda sig mot verkan från vapen.

Fältarbetsbefäl 1 – teori

Under den första fältarbetskursen tas de teoretiska grunderna avseende fältarbeten upp. Under kursen får du bekanta dig med begrepp som fördröjande fältarbeten, fältarbeten för överlevnad, fältarbeten för egen rörlighet. Utbildningen är lämplig för fältarbetsbefäl i Hemvärnet och flygfältsingenjörer i Flygvapnet. För att antas till kursen krävs att du har ett utbildningsavtal med Försvarsmakten.

Fältarbetsbefäl 2 – praktik

Under kursen fältarbetsbefäl 2 kompletteras de teoretiska kunskaperna från fältarbetsbefäl 1 med praktisk utbildning i användning av minor och vissa sensorsystem. I kursen ingår även upprättande av lätta befästningar, bedömning av broar och sprängning. För att antas till kursen krävs att du har ett utbildningsavtal med Försvarsmakten.

Grundkurs stabstjänst

Kursen ger grundläggande kunskaper i stabsarbete och orderframtagande. Kursen arrangeras av Hemvärnets stridsskola (HVSS) och är lämplig för fältarbetsbefäl i Hemvärnet och flygfältsingenjörer i Flygvapnet. Kursen söks via din utbildningsgrupp.

Personlig färdighet

Kursen i personlig färdighet syftar till att repetera och befästa kunskaperna i hantering av vapen, sjukvård och skydd mot CBRN. För att antas till kursen krävs att du har genomfört GU, GMU, VPL eller GU-F.

Flygbas grunder

Under kursen får du lära dig hur en modern flygbas och dess system fungerar. I utbildningen ingår även en s.k. Airside-utbildning vilket är ett krav för att få vistas i anslutning till en landningsbana på en flygplats.

Anmälan, frågor och kurskatalog

Ladda ner Insatsingenjörernas kurskatalog.

Ansökan och frågor: kursanmalan@iir.se

Kommande kurstillfällen

KursDatumPlatsÖvrigt
Skyddsteknik, militärEj fastställtUnder planering
Skyddsteknik, civilt försvarEj fastställt Under planering
IIR-seminarium / årsmöte25-26 aprilF 16 Uppsala
Stabsmetodik grunder, civilt försvar240416Genomförs av Försvarsutbildarna (www.forsvarsutbildarna.se)
Civil beredskap – grunder240601Genomförs av Försvarsutbildarna (www.forsvarsutbildarna.se)
Fältarbeten, steg 3 – sprängning23-26 majEksjöFortsättningskurs, kräver Fältarbeten steg 1 och 2.
Fältarbeten, steg 2 – praktik18-21 juliRavlundaKursen kan genomföras utan genomgången Fältarbeten steg 1.
Personlig färdighet23-27 oktoberF16 UppsalaKrav på genomförd GUF eller GMU
Sakkunnig stab, civilt försvarseptemberEj fastställtUnder planering
Stabsmetodik grunder, civilt försvar240927Genomförs av Försvarsutbildarna (www.forsvarsutbildarna.se)
Civil beredskap – grunder241019Genomförs av Försvarsutbildarna (www.forsvarsutbildarna.se)
Fältarbeten, steg 1 – teorigenomförs 2025Ej fastställtUnder planering

 

Uppdaterad 2024-05-07.