Bli medlem

Är du ingenjör och vet med dig att du kan göra nytta internationellt eller nationellt, civilt eller militärt, bli medlem!

För att bli medlem fyller du i nedanstående formulär. Vi kommer därefter kontakta dig med kompletterande frågor kring din kompetensprofil för att se om den passar i vår förening. Våra medlemmar är till största delen yrkesverksamma ingenjörer inom byggsektorn inom en mängd olika befattningar men vi behöver även yrkesverksamma ingenjörer inom andra sektorer som t.ex. el-tele, data, maskin, kemi m.m. Beslut om medlemskap tas av styrelsen och du erbjuds medlemskap.