Bli medlem

Är du ingenjör och vet med dig att du kan göra nytta internationellt eller nationellt, civilt eller militärt, bli medlem!

För att bli medlem fyller du i nedanstående formulär. Vi kommer därefter kontakta dig med kompletterande frågor kring din kompetensprofil för att se om den passar i vår förening. Våra medlemmar är till största delen yrkesverksamma ingenjörer inom byggsektorn inom en mängd olika befattningar men vi behöver även yrkesverksamma ingenjörer inom andra sektorer som fysisk infrastruktur m.m. Beslut om medlemskap tas av styrelsen och du erbjuds medlemskap.