Fältarbetsbefäl hemvärnsbataljon

Varje hemvärnsbataljonsstab har ett fältarbetsbefäl vilken tillika ä stridsledare. Befattningen ingår i bataljonsstabens sektion 3/5. Uppgifterna omfattar bland annat att leda och ansvara för: (1) planering och uppföljning av fältarbeten, (2) utbildning i fältarbeten, (3) samverkan avseende fältarbeten och infrastruktur samt, (4) sektionens verksamhet avseende fältarbeten/infrastruktur. Medverkar även vid säkerhetskontroller av bataljonens utförda fältarbeten och utarbetande av bataljonens stående order.

Minimikrav är genomförd militär grundutbildning (ej GU-F) samt ingenjörsutbildning. Vidare tillkommer befattningskrav på utbildningen vilka är: stabsmedlemskurs, kompanichefskurs 1, bataljonschefskurs 1 (genomförs av HvSS) Fältarbetskurser (genomförs av IIR)

Kontakt angående befattningen: hemvarnet@insatsingenjorerna.se