Fältarbetsbefäl i Hemvärnet

Insatsingenjörernas riksförbund utbildar fältarbetsbefäl till hemvärnsbataljonernas bataljonsstaber. Bland fältarbetsbefälets uppgifter ingår att planera olika former av fältarbeten som syftar till att öka det egna förbandets chanser till överlevnad, fördröja en motståndares framryckning eller möjliggöra egen rörlighet.

I varje hemvärnsbataljonstab ingår en stridsledare som tillika är fältarbetsbefäl. Befattningen ingår i hemvärnsbataljonstabernas genomförande- och planeringssektion (S3/5). Bland fältarbetsbefälets uppgifter ingår att planera och följa upp olika former av fältarbeten. Fältarbetena kan bestå av fältarbeten för egen överlevnad, t.ex. uppförande av värn eller andra typer av skydd, maskering och upprättande av skenmål; fördröjande fältarbeten som ska försvåra en motståndares framryckning, t.ex. minering och förstöring av infrastruktur samt fältarbeten för egen rörlighet, t.ex. bedömning av bärigheten i befintliga broar. I befattningen ingår även att genomföra utbildningar i fältarbeten för annan personal i hemvärnsbataljonen, medverka vid utarbetande av bataljonens stående order och att samarbeta med övriga medlemmar av staben för att tillsammans bidra till att lösa bataljonens tilldelade uppgifter.

Förkunskapskrav
Minimikravet för att kunna placeras i en befattning som stridsledare och tillika fältarbetsbefäl i Hemvärnet är genomförd militär grundutbildning (GU, GMU eller värnplikt) och en civil ingenjörsutbildning (eller motsvarande). Observera att grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) inte är tillräcklig för denna befattning på grund av att personen som innehar befattningen även ska tjänstgöra som stridsledare.

Personer som uppfyller minimikravet kan teckna ett utbildningsavtal med Hemvärnet och genomför sedan ytterligare befattningsutbildning i form av stabsmedlemskurs och kurser i stridsledning som genomförs på Hemvärnets stridsskola (HvSS) i Vällinge utanför Stockholm samt Insatsingenjörernas riksförbunds kurser i skyddsteknik och fältarbeten.

Mer information om Hemvärnet finns på Försvarsmaktens webbplats: www.forsvarsmakten.se/hemvarnet.

Vid eventuella frågor angående befattningen kontakta: hemvarnet@insatsingenjorerna.se

Medlemmar från Insatsingenjörernas riksförbund övar utläggning av stridsvagnsminor i samband med en praktisk kurs i fältarbeten.

Uppdaterad 2022-11-22.