Flygfältsingenjör i Flygvapnet

I Flygvapnets organisation finns 13 stycket befattningar som tidvis tjänstgörande flygfältsingenjör. Insatsingenjörernas riksförbund tillhandahåller befattningsutbildning för dessa befattningar.

Som flygfältsingenjör i Flygvapnet ingår du antingen i flottiljstaben eller i ett rörligt flygbaskompani. Bland flygfältsingenjörens arbetsuppgifter ingår att planera och leda fältarbeten samt reparation av flygbasen. För befattningen erbjuder Insatsingenjörernas riksförbund kurser inom skyddsteknik, fältarbeten, banreparation och flygbasledning.

Befattningen som flygfältsingenjör innebär en anställning som tidvis tjänstgörande i Flygvapnet.

Medlemmar från Insatsingenjörernas riksförbund kan även ingå i Flygvapnets banreparationsplutoner som flygfältsingenjör eller maskinförare.

Vid eventuella frågor angående befattningen kontakta lars-ake.thidevall@insatsingenjorerna.se.

Uppdaterad 2022-11-09.